maart 2021

Financieel

Is je vakantiegeld niet uitbetaald?

De meeste werkgevers berekenen een bepaald percentage van het loon als vakantiegeld. Dit kan dus per werkgever veranderen. Meestal komt het wel voor dat de werkgever achteraf rond juni elk jaar het vakantiegeld. Dit artikel is geïnspireerd door het advocatenkantoor Walker en Wittensleger Advocaten. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten rondom vakantiegeld besproken. Veel leesplezier! Wat is vakantiegeld? Vakantiegeld is een toelage die werknemers in…

Geen categorie

Wat is de WOZ in Amsterdam en hoe kan ik bezwaar maken in 2021

De hoogte van de OZB, wordt dus vastgesteld op basis van de totale waarde van het bedrijfspand, de WOZ-waarde. Dit is de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Deze wet regelt dat gemeenten jaarlijks de waarde van onroerende zaken taxeren. Jaarlijkse WOZ-waarde Deze WOZ-waarde wordt gebruikt door verschillende overheden bij de heffing van belastingen. Jaarlijks ontvangen huiseigenaren in januari of februari de WOZ-waardebeschikking. Hierop staan…