Hoe zien de loonstrookjes er in 2021 uit?

Jaarlijks stuurt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer, waarmee hij diepe indruk maakt met de veranderingen in de salarisadministratie van Nederlandse huishoudens in januari 2021. Dit keer laat de loonlijst een positieve kant zien. De minister schreef echter dat de interpretatie van salarisadministratie en koopkracht serieuze opmerkingen behoeft. De belangrijkste gevolgen van de coronacrisis zijn niet duidelijk zichtbaar in de figuur. Werknemers kunnen de loonlijst van januari alleen zien als ze doorwerken. 

De ernstige gevolgen van de corona-uitbraak op de arbeidsmarkt zijn niet duidelijk te zien in de koopkrachtgegevens. Uiteraard zullen dit jaar, wanneer mensen door de gevolgen van het coronavirus helaas hun baan verliezen of hun baan verliezen, verschillende gezinnen zichzelf niet goed kunnen kennen in de statische koopkrachtschatting.

Gepensioneerden 

  • Gepensioneerden met volledige AOW krijgen via index AOW positieve salarisstroken van de SVB. Daarnaast zorgen de hogere algemene heffingskorting en de verlaging van het eerstelijns belastingtarief voor een hoger netto AOW-inkomen.
  • Op de loonlijst aanvullend pensioen daalde het netto inkomen met 0,1%, waarvan het aanvullend pensioen 10.000 euro en het aanvullend pensioen 30.000 euro. Het gunstige effect van een verlaging van het tarief in de eerste schijf kan de stijging van de inkomensafhankelijke premies “Ziektekostenwet” niet volledig compenseren (het tarief wordt met 0,3 procentpunt verlaagd tot 5,75%).
  • De stijging van het totale netto inkomen van de meeste gepensioneerden omvat zowel AOW als aanvullend pensioen en ontvangen daarom twee loonstroken. Een bank van de SVB, de AOW en de salarisadministratie met betrekking tot het pensioen aanvullend pensioen. De impact van deze twee loonlijsten wordt hieronder afzonderlijk toegelicht.
  • In deze brief wordt op basis van het salaris van de werknemer aangenomen dat het totale aanvullende pensioen tussen december en januari niet is gewijzigd. De index is opgenomen in de AOW omdat deze volgens de wet is vastgesteld.

Uitkeringsgerechtigden

  • De loonstrook voor degenen met een uitkering in januari was ook hoger dan de loonstrook in december.
  • Degenen met de hoogste bijstandsuitkering (ongeveer 41.000 euro) hebben een lagere uitkeringstoename dan degenen met de laagste uitkering. Ze profiteerden minder van de verhoging van de algemene heffingskorting omdat deze werd verlaagd van ongeveer 21.000 euro aan inkomen.

Laat een reactie achter

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.


*