Bij letsel door een verkeersongeval is juridische bijstand door een gespecialiseerd letselschadeadvocaat aan te raden. Een ongeval heeft namelijk altijd meer (juridische) consequenties dan van te voren wordt gedacht.

Het verhalen van de schade kan erg gecompliceerd zijn. Dit heeft (onder andere) te maken met het feit dat de belangen van een slachtoffer niet verenigbaar zijn met de belangen van de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

 Vaststellen van aansprakelijkheid

De eerste fase van een letselschadezaak gaat om het vaststellen van aansprakelijkheid. Als de aansprakelijkheid van de tegenpartij vast staat, ontstaat er recht op een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Het vaststellen van aansprakelijkheid bij een verkeersongeval levert niet zelden een discussie op. Het is namelijk niet altijd goed aan te tonen wat er precies is gebeurd en schuld hebben aan een ongeval is niet hetzelfde als aansprakelijk zijn.

 Claimen van een schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid van de tegenpartij vast wordt gesteld, kan het slachtoffer de geleden schade verhalen. Het gaat dan om al het (financieel) nadeel die gerelateerd zijn aan het verkeersongeval en direct of indirect als gevolg van het letsel.

Vaak is er meer te claimen dan men denkt, bijvoorbeeld financiële compensatie voor toekomstschade of voor schadeposten die niet daadwekelijk geld hebben gekost (bijvoorbeeld verplaatste schade). Tot slot kan ook voor de immateriële schade een vergoeding worden geclaimd (smartengeld).